YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC BÁO GIÁ MUA VẬT TƯ Y TẾ TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế với nội dung cụ thể:

Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 tại đơn vị với những nội dung cụ thể như sau:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC BÁO GIÁ MUA VẬT TƯ Y TẾ TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ DÙNG TRONG NHA KHOA VÀ TAI MŨI HỌNG TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế dùng trong nha khoa và tai mũi họng với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐẦU DÒ LINEAR CỦA MÁY SIÊU ÂM TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa đầu dò Linear của máy siêu âm 4D GE LOGIQ F6 với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SẮM PHỤ KIỆN THAY THẾ CHO MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm phụ kiện thay thế sử dụng cho máy xử lý chất thải rắn với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa dây nội soi đại tràng với nội dung cụ thể: