YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP BỒN RỬA TAY TIỆT TRÙNG VÀ MÁY ĐIỆN TIM 6 CẦN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp bồn rửa tay tiệt trùng và gói thầu: Cung cấp máy điện tim 6 cần với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP KHÍ Y TẾ TẠI BVĐK TRIỆU SƠN NĂM 2024

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua khí y tế năm 2024 và gói thầu: Mua khí Argon sử dụng cho máy Plasma MED-GAP với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ THÁO DỠ, VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ Y TẾ PHÒNG MỔ TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị y tế phòng mổ 2023 với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC BÁO GIÁ MUA VẬT TƯ Y TẾ TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế với nội dung cụ thể:

Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 tại đơn vị với những nội dung cụ thể như sau:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC BÁO GIÁ MUA VẬT TƯ Y TẾ TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ DÙNG TRONG NHA KHOA VÀ TAI MŨI HỌNG TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế dùng trong nha khoa và tai mũi họng với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM TẠI BVĐK TRIỆU SƠN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm với nội dung cụ thể: