LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 19/02/2024 ĐẾN 26/02/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 19/02/2024 đến 26/02/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 05/02/2024 ĐẾN 19/02/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 05/02/2024 đến 19/02/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 29/01/2024 ĐẾN 05/02/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 29/01/2024 đến 05/02/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/01/2024 ĐẾN 29/01/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 22/01/2024 đến 29/1/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/01/2024 ĐẾN 22/01/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 15/01/2024 đến 22/1/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/01/2024 ĐẾN 15/01/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 08/01/2024 đến 15/1/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/01/2024 ĐẾN 08/01/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 01/01/2024 đến 08/1/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/12/2023 ĐẾN 01/01/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 25/12/2023 đến 01/1/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/12/2023 ĐẾN 25/12/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 18/12/2023 đến 25/12/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/12/2023 ĐẾN 18/12/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 11/12/2023 đến 18/12/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.