LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN TỪ 20/05/2024 ĐẾN 27/05/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 20/05/2024 đến 27/05/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN TỪ 13/05/2024 ĐẾN 20/05/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 13/05/2024 đến 20/05/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN TỪ 06/05/2024 ĐẾN 13/05/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 06/05/2024 đến 13/05/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN TỪ 22/04/2024 ĐẾN 06/05/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 22/04/2024 đến 06/05/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN TỪ 15/04/2024 ĐẾN 22/04/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 15/04/2024 đến 22/04/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN TỪ 08/04/2024 ĐẾN 15/04/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 08/04/2024 đến 15/04/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN TỪ 01/04/2024 ĐẾN 08/04/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 01/04/2024 đến 08/04/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN TỪ 25/03/2024 ĐẾN 01/04/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 25/03/2024 đến 01/04/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN TỪ 18/03/2024 ĐẾN 25/03/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 18/03/2024 đến 25/03/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 11/03/2024 đến 18/03/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 11/03/2024 đến 18/03/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.