xn.jpg


Khoa Xét nghiệm cung cấp kết quả xét nghiệm y học của các chuyên khoa như: sinh hóa, huyết học, miễn dịch... một cách chuẩn xác, nhanh chóng nhằm phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và theo dõi tình trạng bệnh, đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho người bệnh.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Là cơ sở thực hiện các kĩ thuật xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị và truyền máu; Phải bảo đảm an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh; Việc quản lí trang thiết bị theo đúng quy chế quản lí và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.

2. Tổ chức nhân sự:

  • Phụ trách khoa: CN Nguyễn Trung Sơn

 

3. Các kỹ thuật thực hiện tại khoa:

  • Thực hiện các xét nghiệm về Huyết học:

           + Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu trên hệ thống máy tự động 28 thông số

          + Xét nghiệm đông cầm máu, tế bào dịch các loại, miễn dịch Huyết học, cấp phát máu cho bệnh nhân…

  • Thực hiện các xét nghiệm về Sinh hóa-Miễn dịch:

           + Xét nghiệm đầy đủ các thông số về sinh hóa - miễn dịch trên hệ thống tự động hoàn toàn.

  • Thực hiện các xét nghiệm về Vi-sinh.