san.jpg

Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa: BSCK Nguyễn Văn Công       

Điều dưỡng trưởng khoa: Nguyễn Thị Tâm

Các hoạt động

Về điều trị nội khoa:

- Điều trị bệnh lý dọa đẻ non

- Điều trị  bệnh lý Tiền sản giật, sản giật

- Tư vấn và điều trị ĐTĐ thai kỳ

- Cấp cứu và hồi sức sơ sinh

Về phẫu thuật, thủ thuật

- Phẫu thuật lấy thai (mổ lấy thai lần 1 và lần 2, lần 3,4...)

- Phẫu thuật lấy thai / Rau bong non

- Phẫu thuật lấy thai/ Tiền sản giật, sản giật, Hc HELLP

- Phẫu thuật lấy thai/ Rau tiền đạo

- Phẫu thuật lấy thai/ Rau tiền đạo cài răng lược

- Phẫu thuật lấy thai/ ngôi ngược

- Phẫu thuật lấy thai/ ngôi ngang sa tay

- Phẫu thuật lấy thai kết hợp xử lý các khối U phần phụ và U xơ tử cung, triệt sản

- Phẫu thuật lấy thai / Vỡ tử cung

- Thủ thuật khâu phục hồi rách đường sinh dục do đẻ

- Thủ thuật khởi phát chuyển dạ bằng đặt bóng cổ tử cung

- Đặt bóng buồng tử cung cầm máu trong chảy máu sau đẻ

Các kỹ thuật

- Đỡ đẻ da kề da trong đẻ thường và trong phẫu thuật

- Chiếu Plasma lạnh hỗ trợ điều trị nhiễm trùng trong vết khâu TSM, và vết mỗ đẻ

Về tư vấn

-  Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

-  Tư vấn kế hoạch hóa gia đình