Hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn thông báo hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021

HƯỚNG DẪN Ghi chép Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong

Dữ liệu về nguyên nhân tử vong (NNTV) là một phần không thể thiếu của dữ liệu đăng ký sinh tử, có vai trò quan trọng trong việc xác định vấn đề sức khoẻ ưu tiên, xây dựng chính sách y tế và dân số quốc gia, đánh giá hiệu quả các chương trình can thiệp y tế ở cấp quốc gia và cải thiện chất lượng chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh.

BVĐK TRIỆU SƠN THÔNG BÁO: DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn thông báo: Danh sách kết quả điểm xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

Thông báo: V/v niêm yết danh sách số báo danh, phòng phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức BVĐK Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn Thông báo: Về việc niêm yết danh sách số báo danh, phòng phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

Thông báo: V/v triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn thông báo: Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

BVĐK Triệu Sơn thông báo: Nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức BVĐK Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn thông báo: Nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức BVĐK Triệu Sơn năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH vv Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyến viên chức tại BVĐK Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyến viên chức tại BVĐK Triệu Sơn năm 2021

Quyết định v/v ban hành Quy chế và Nội quy xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế và Nội quy xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

BVĐK TRIỆU SƠN RA QUYẾT ĐỊNH 760/QĐ-BVĐK VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN VIRUS SARS-COV-2

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn ra Quyết định 760/QĐ-BVĐK về việc ban hành mức giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút Sars-CoV-2 từ bệnh phẩm dịch hầu họng có kèm theo Bản xây dựng mức giá.

Quyết định 4800/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP

Quyết định 4800/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
12