Triển khai, thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BYT Hướng dẫn thực hành để cấp CCHN Bác sĩ y khoa

Công văn số 78/SYT-HNYD Về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BYT Hướng dẫn thực hành để cấp Chứng chỉ hành nghề đối với Bác sĩ y khoa.

Văn bản SYT số 2643/SYT-NVY Tiếp tục tăng cường và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

V/v Tiếp tục tăng cường và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

777/QĐ-SYT, 778/QĐ-SYT, 780/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh PKĐK Hòa bình, PK Răng Nam hưng, Phòng khám Sản Phụ Khoa Bác sĩ Hiến

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ra quyết định 777/QĐ-SYT, 778/QĐ-SYT, 780/QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh.

Quyết định của Bộ Y tế: Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

Quyết định của Bộ Y tế: Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

Công văn 2442/SYT-QLD V/v Đình chỉ lưu hành, thu hồi và kiểm tra giám sát thuốc vi phạm chất lượng

Công văn 2442/SYT-QLD V/v Đình chỉ lưu hành, thu hồi và kiểm tra giám sát thuốc vi phạm chất lượng

Văn bản 2344/CV-BCD V/v tổ chức giám sát, cách ly người đến từ Đà Nẵng và vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19

V/v tổ chức giám sát, cách ly người đến từ Đà Nẵng và vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản 2370/SYT-TTr Về việc sử dụng số điện thoại đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi của người dân về Covid-19

Về việc sử dụng số điện thoại đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi của người dân về Covid-19