Cơ cấu tổ chức

khth05.PNG

Tổng số cán bộ viên chức 8 ( Bao gồm 04 Bác sĩ  , 2 CN Điều dưỡng, 2 CN CNTT)

Lãnh đạo phòng hiện tại

+ Phụ trách phòng: PGĐ.BS. Hà Xuân Tịnh
+ Phó phòng: CNĐD Nguyễn Ngọc Khánh

Phòng KHTH là phòng chức năng quản lý mọi hoạt động chuyên môn của bệnh viện, luôn song hành với sự phát triển của bệnh viện.

Đặc biệt trong những năm gần đây việc, Phòng KHTH đã trực tiếp tham mưu, ứng dụng hệ thống Công nghệ Thông tin quản lý chuyên môn, công tác dược, tài chính kế toán…

Chức năng

Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện qui chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp có các nhiệm vụ theo quy chế bệnh viện:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.

4. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

5. Phối hợp với các khoa phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

6. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước.

7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

8. Tổ chức công tác trực toàn bệnh viện.

9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

11. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

khth.PNG
khth01.PNG
khth02.PNG
khth04.PNG
khth03.PNG

6. Các hoạt động chính

6.1. Khám bệnh, chữa bệnh

- Tham gia xây dựng, triển khai, theo dõi kế hoạch hoạt động, định kỳ sơ kết-tổng kết công tác điều trị của các khoa phòng, công tác truyền thông, an toàn vệ sinh lao động,....

- Tham gia đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn và một số quy chế khác của các khoa phòng và nhân viên trong bệnh viện: quy chế thường trực, cấp cứu, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án, kê đơn điều trị, điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, khám chữa bệnh theo yêu cầu, hội chẩn, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, kiểm soát nhiễm khuẩn, người bệnh không có thân nhân, người bệnh tử vong,....

- Tổ chức điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám - chữa bệnh của bệnh viện.

- Tổ chức, lập kế hoạch, tham gia công tác hiến máu nhân đạo.

- Tham gia xây dựng, triển khai, chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác trong bệnh viện và khi có yêu cầu của Giám đốc.

6.2. Báo cáo, thống kê, lưu trữ, thư viện

- Thực hiện chế độ báo cáo số liệu hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế.

- Sơ kết, tổng kết công tác điều trị theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý) để báo cáo Giám đốc.

- Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy chế của Bộ Y tế.

7. Thành tích nổi bật

Trong những năm qua, phòng Kế hoạch tổng hợp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp giám đốc quản lý và điều hành công tác chuyên môn của Bệnh viện.

Đặc biệt phòng Kế hoạch tổng hợp đã ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện.

Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng có tinh thần trách nhiệm cao, “luôn luôn nhiệt tình, luôn luôn quan tâm, luôn luôn giúp đỡ” người bệnh năng lực chuyên môn vững bệnh, nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đồng chí có năng lực chuyên môn cao, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công việc.

Tập thể và nhiều cá nhân nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng giấy khen, bằng khen của Sở Y tế và UBND tỉnh.

8. Định hướng phát triển

Cùng với sự phát triển không ngừng  của bệnh viện, đến nay phòng Kế hoạch Tổng hợp trở thành một trong những phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc trong nhiều mặt hoặt động chuyên môn.                

Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện.

Quản lý hồ sơ theo chương trình máy tính để đảm bảo lưu trữ hồ sơ bằng máy tính cũng như cho mượn hồ sơ phục vụ nghiên cứu và đào tạo nhanh, kịp thời, tránh thất thoát. Tổ chức, giám sát quản lý bệnh theo ICD 10, tiếp tục đề án xây dựng bệnh án điện tử.

Cập nhật tình hình bệnh nhân, báo cáo, giám sát và đánh giá, phân loại theo mô hình bệnh tật.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã và sẽ tiếp tục thực hiện việc lập kế hoạch và giám sát công tác chuyên môn; Tổ chức các buổi bình bệnh án tại bệnh viện cũng như phối hợp với các khoa phòng nhằm tổng kết hoạt động của tất cả các bộ phận định kỳ 6 tháng, 1 năm.

Tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện.