Bảng giá danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn

Bảng giá danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn (Theo Thông tư Số: 22/2023/TT-BYT)