Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn

Đăng lúc: 15:33:45 27/01/2021 (GMT+7)

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn (Theo Thông tư Số: 22/2023/TT-BYT)

1. Tiền khám: Tiền khám.xls
2. Ngày giường:
Ngày giường.xls
3. Dịch vụ khác - Dịch vụ theo yêu cầu:
Dịch vụ khác - DV theo yêu cầu.xls
4. Xét nghiệm sinh hóa:
Xét nghiệm sinh hóa.xls
5. Xét nghiệm huyết học:
Xét nghiệm huyết học.xls
6. Xét nghiệm nước tiểu:
Xét nghiệm nước tiểu.xls
7. Xét nghiệm vi sinh:
Xét nghiệm vi sinh.xls
8. Xét nghiệm các khoa:
Xét nghiệm các khoa.xls
9. Siêu âm 4D:
Siêu âm 4D.xls
10. Siêu âm 2D:
Siêu âm 2D.xls
11. Xquang kỹ tuật số:
Xquang kỹ tuật số.xls
12. Chụp cắt lớp vi tính:
Chụp cắt lớp vi tính.xls
13. Điện tim, điện não:
Điện tim, điện não.xls
14. Nội soi:
Nội soi.xls
15. Phẫu thuật:
Phẫu thuật.xls
16. Thủ thuật:
Thủ thuật.xls
17. Điện tim các khoa:
Điện tim các khoa.xls