Ban lãnh đạo

- Trưởng khoa : DS. Nguyễn Hùng Hải
- Phó trưởng khoa: DS. Trịnh Thị Minh

Chức năng của khoa Dược

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ của khoa Dược

1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa). 

2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. 

3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.   

5. Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.

6. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

8. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

10.Tham gia chỉ đạo tuyến.

11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

14. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ. 

 

Định hướng phát triển và mục tiêu trong thơi gian tới

- Triển khai công nghệ thông tin trong công tác quản lý dược, quản lý quầy thuốc tại bệnh viện;

- Áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt trong cung ứng và phân phối thuốc (GDP);

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị;

- Chú trọng công tác kiểm tra và bình bệnh án, đơn thuốc nội/ngoại trú, công tác dược lâm sàng, theo dõi tác dụng bất lợi của thuốc;

- Thực hiện đào tạo về quản lý và Dược lâm sàng cho các dược sĩ đại học;

- Làm tốt công tác tư vấn sử dụng thuốc, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả;

- Đảm bảo cung ứng 100% thuốc vật tư tiêu hao y tế, hóa chất kịp thời cho các nhu cầu khám chữa bệnh;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý an toàn hiệu quả cho người dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Chú trọng công tác tư vấn và thông tin Dược lâm sàng trong bệnh viện.

- Tăng cường giám sát sử dụng thuốc và công tác chuyên môn: Dược lâm sàng thực hiện tại 100% các khoa lâm sàng, giám sát sử dụng thuốc cần chia liều sử dụng, giám sát sử dụng thuốc của bệnh nhân, tăng cường công tác thông tin thuốc cho nhân viên y tế và bệnh nhân;

- Trang bị tính năng phần mềm quản lý kê đơn thuốc bảo hiểm Y tế ngoại trú, phần mềm tương tác thuốc cập nhật thông tin tốt để thuận lợi trong việc kê đơn thuốc;

- Xây dựng kho thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất theo tiêu chuẩn "Thực hành tốt bảo quản thuốc GSP".

- Xây dựng hệ thống giám sát việc sử dụng kháng sinh, kê đơn ngoại trú bằng phần mềm dựa trên hướng dẫn điều trị, hướng tới tiết kiệm chi phí, giảm tình trạng kháng thuốc do sử dụng kháng sinh không hợp lý.