hscc1.jpg

Ban lãnh đạo khoa:

Phó khoa: BSCK Lê Đình Cừ - BS Nguyễn Văn Bình

Điều dưỡng trưởng: Đinh Văn Tho

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có:

Khoa được đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu của khoa HSCC bệnh viện đa khoa.

Chức năng, nhiệm vụ 

- Khoa HSCC có nhiệm vụ tiếp tục điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh của khoa Cấp cứu và của các khoa lâm sàng trong bệnh viện chuyển đến.

- Tham gia cấp cứu trong và ngoài viện khi xảy ra cấp cứu hàng loạt, cấp cứu thảm hoạ.

- Hỗ trợ chuyên môn tại các khoa khác trong bệnh viện.
- Phối hợp với các bệnh viện tuyến cuối khác trong việc hội chẩn và điều trị;
- Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo chuyên khoa cho tuyến dưới.

Định hướng phát triển:

- Bổ sung nhân lực bác sỹ và điều dưỡng để tiến hành làm việc theo ca, kíp.

- Gửi các kíp bác sĩ, điều dưỡng đi tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao tay nghề và cập nhật kiến thức mới trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân.