BVĐK TRIỆU SƠN THÔNG BÁO: DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Đăng lúc: 00:00:00 01/03/2022 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn thông báo: Danh sách kết quả điểm xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.