LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/11/2023 ĐẾN 20/11/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 13/11/2023 đến 20/11/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/11/2023 ĐẾN 13/11/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 06/11/2023 đến 13/11/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/10/2023 ĐẾN 06/11/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 30/10/2023 đến 06/11/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/10/2023 ĐẾN 30/10/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 16/10/2023 đến 23/10/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16/10/2023 ĐẾN 23/10/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 16/10/2023 đến 23/10/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 09/10/2023 ĐẾN 16/10/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 09/10/2023 đến 16/10/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 02/10/2023 ĐẾN 09/10/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 02/10/2023 đến 09/10/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/09/2023 ĐẾN 02/10/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 25/09/2023 đến 02/10/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/09/2023 ĐẾN 25/09/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 18/09/2023 đến 25/09/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/09/2023 ĐẾN 18/09/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 11/09/2023 đến 18/09/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.