LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/09/2023 ĐẾN 11/09/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 04/09/2023 đến 11/09/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/08/2023 ĐẾN 04/09/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 28/08/2023 đến 04/09/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21/08/2023 ĐẾN 28/08/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 21/08/2023 đến 28/08/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/08/2023 ĐẾN 21/08/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 14/08/2023 đến 21/08 /2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

Cách phòng và xử lý khi bị ong đốt

Mùa hè thu là mùa phát triển của các loại ong rừng như ong vò vẽ, ong đất, ong bắp cày, ong muỗi … ong xuất hiện và làm tổ ở nhiều nơi như hốc tường, mái hiên, trần nhà, gốc cây, cành cây, bụi dậm, nhà kho là những nơi gần con người sinh sống, đe doạ đến sức khoẻ và an toàn của mọi người vì vậy chúng ta cần biết cách phòng và xứ trí khi bị ong đốt

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 31/07/2023 ĐẾN 07/08/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 31/07/2023 đến 07/08 /2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24/07/2023 ĐẾN 31/07/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 24/07/2023 đến 31/07/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/07/2023 ĐẾN 24/07/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 17/07/2023 đến 24/07/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/07/2023 ĐẾN 17/07/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 10/07/2023 đến 17/07/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 03/07/2023 ĐẾN 10/07/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 03/07/2023 đến 10/07/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp