LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/01/2024 ĐẾN 29/01/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 22/01/2024 đến 29/1/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/01/2024 ĐẾN 22/01/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 15/01/2024 đến 22/1/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/01/2024 ĐẾN 15/01/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 08/01/2024 đến 15/1/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/01/2024 ĐẾN 08/01/2024

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 01/01/2024 đến 08/1/2024. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/12/2023 ĐẾN 01/01/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 25/12/2023 đến 01/1/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/12/2023 ĐẾN 25/12/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 18/12/2023 đến 25/12/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/12/2023 ĐẾN 18/12/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 11/12/2023 đến 18/12/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/12/2023 ĐẾN 11/12/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 04/12/2023 đến 11/12/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/11/2023 ĐẾN 04/12/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 27/11/2023 đến 04/12/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/11/2023 ĐẾN 27/11/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 20/11/2023 đến 27/11/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Tận tâm - Chuyên nghiệp.