Quyết định của Bộ Y tế: Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

Quyết định của Bộ Y tế: Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

Công văn 2442/SYT-QLD V/v Đình chỉ lưu hành, thu hồi và kiểm tra giám sát thuốc vi phạm chất lượng

Công văn 2442/SYT-QLD V/v Đình chỉ lưu hành, thu hồi và kiểm tra giám sát thuốc vi phạm chất lượng

Văn bản 2349/SYT-QLD Thu thập thông tin người mua thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Văn bản 2349/SYT-QLD Thu thập thông tin người mua thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Văn bản 2344/CV-BCD V/v tổ chức giám sát, cách ly người đến từ Đà Nẵng và vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19

V/v tổ chức giám sát, cách ly người đến từ Đà Nẵng và vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19

Các Thông báo khẩn số 18, số 17 và số 16 của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19

Các Thông báo khẩn số 18, số 17 và số 16 của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19

Văn bản 2370/SYT-TTr Về việc sử dụng số điện thoại đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi của người dân về Covid-19

Về việc sử dụng số điện thoại đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi của người dân về Covid-19