Quyết định v/v ban hành Quy chế và Nội quy xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế và Nội quy xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

BVĐK TRIỆU SƠN RA QUYẾT ĐỊNH 760/QĐ-BVĐK VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN VIRUS SARS-COV-2

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn ra Quyết định 760/QĐ-BVĐK về việc ban hành mức giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút Sars-CoV-2 từ bệnh phẩm dịch hầu họng có kèm theo Bản xây dựng mức giá.

Quyết định 4800/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP

Quyết định 4800/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Thông tư 30/2020/TT-BYT Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BYT về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư 30/2020/TT-BYT)

Triển khai Quyết định số 5631/QĐ-BYT Vv ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện

Triển khai Quyết định số 5631/QĐ-BYT Vv ban hành tài liệu "Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện".

Triển khai, thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BYT Hướng dẫn thực hành để cấp CCHN Bác sĩ y khoa

Công văn số 78/SYT-HNYD Về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BYT Hướng dẫn thực hành để cấp Chứng chỉ hành nghề đối với Bác sĩ y khoa.

Công văn 4818/SYT-NVY Về việc triển khai Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5481/QĐ-BYT về việc tài liệu chuyên môn “ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 5481/QĐ-BYT).

Quyết định 5188/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm Sars-cov-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Văn bản SYT số 2643/SYT-NVY Tiếp tục tăng cường và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

V/v Tiếp tục tăng cường và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

777/QĐ-SYT, 778/QĐ-SYT, 780/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh PKĐK Hòa bình, PK Răng Nam hưng, Phòng khám Sản Phụ Khoa Bác sĩ Hiến

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ra quyết định 777/QĐ-SYT, 778/QĐ-SYT, 780/QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh.