Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn Thông báo mời báo giá

Thông báo mời báo giá Về việc mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn năm 2023.

Công khai dự toán năm 2021 - 2022, quyết toán năm 2021

Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn công khai dự toán năm 2021 - 2022, quyết toán năm 2021

Quyết định 1530/QĐ-BYT HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ LOÉT BÀN CHÂN DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH 1530/QĐ-BYT Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Loét bàn chân do đái tháo đường”. Kèm theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị loét bàn chân do đái tháo đường.

Hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn thông báo hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021

HƯỚNG DẪN Ghi chép Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong

Dữ liệu về nguyên nhân tử vong (NNTV) là một phần không thể thiếu của dữ liệu đăng ký sinh tử, có vai trò quan trọng trong việc xác định vấn đề sức khoẻ ưu tiên, xây dựng chính sách y tế và dân số quốc gia, đánh giá hiệu quả các chương trình can thiệp y tế ở cấp quốc gia và cải thiện chất lượng chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh.

BVĐK TRIỆU SƠN THÔNG BÁO: DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn thông báo: Danh sách kết quả điểm xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

Thông báo: V/v niêm yết danh sách số báo danh, phòng phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức BVĐK Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn Thông báo: Về việc niêm yết danh sách số báo danh, phòng phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

Thông báo: V/v triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn thông báo: Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

BVĐK Triệu Sơn thông báo: Nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức BVĐK Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn thông báo: Nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức BVĐK Triệu Sơn năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH vv Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyến viên chức tại BVĐK Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyến viên chức tại BVĐK Triệu Sơn năm 2021