[Nội bệnh lý] Rung nhĩ: Cập nhật chẩn đoán và điều trị

- Giảng viên: TS.BSCC. Trần Văn Đồng, Viện Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch phân hội nhịp tim Việt Nam - Nội dung bài giảng: + Khái niệm, hậu quả, cơ chế rung nhĩ. + Một số cập nhật về chẩn đoán và điều trị. - Vấn đề sàng lọc và chẩn đoán rung nhĩ. - Dự phòng đột quỵ - Kiểm soát tần số. - Chỉ định kiểm soát nhịp.

THƯ VIỆN ĐỒ SỘ 15GB SÁCH - BÀI GIẢNG Y HỌC

Tổng hợp các bài giảng về y học, 15GB chi tiết và đầy đủ dành cho chuyên môn y khoa.