Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Đăng lúc: 00:00:00 27/11/2023 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 tại đơn vị với những nội dung cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: Số: 903 /BC-BVTS