BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN – 55 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn đang hân hoan bước vào năm mới với cùng một niềm tin mãnh liệt, niềm tự hào và khí thế tràn đầy hướng đến ngày hội lớn – kỷ niệm 55 năm Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn hình thành và phát triển (29/02/1965 – 29/02/2020).

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU SƠN: TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TÍCH CỰC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẢM PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI BỆNH

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn: Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin, tích cực cải cách thủ thục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh.

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn 50 năm xây dựng và phát triển(1965-2015)

Với mục tiêu ghi lại và lưu giữ những hoạt động trong công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn từ ngày đầu thành lập. Đến nay cuốn Kỷ yếu của Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn 50 năm xây dựng và phát triển (1965 – 2015) đã được hoàn thành và ra mắt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn. Cuốn kỷ yếu này đã ghi lại những chặng đường từ ngày đầu mới thành lập, đồng thời nêu lên những khó khăn, tinh thần khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn qua các giai đoạn.