BVĐK TRIỆU SƠN RA QUYẾT ĐỊNH 760/QĐ-BVĐK VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN VIRUS SARS-COV-2

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn ra Quyết định 760/QĐ-BVĐK về việc ban hành mức giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút Sars-CoV-2 từ bệnh phẩm dịch hầu họng có kèm theo Bản xây dựng mức giá.

Quyết định 4800/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP

Quyết định 4800/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Thông tư 30/2020/TT-BYT Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BYT về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư 30/2020/TT-BYT)

Triển khai Quyết định số 5631/QĐ-BYT Vv ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện

Triển khai Quyết định số 5631/QĐ-BYT Vv ban hành tài liệu "Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện".

Triển khai, thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BYT Hướng dẫn thực hành để cấp CCHN Bác sĩ y khoa

Công văn số 78/SYT-HNYD Về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BYT Hướng dẫn thực hành để cấp Chứng chỉ hành nghề đối với Bác sĩ y khoa.

Công văn 4818/SYT-NVY Về việc triển khai Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5481/QĐ-BYT về việc tài liệu chuyên môn “ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 5481/QĐ-BYT).

Quyết định 5188/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm Sars-cov-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Văn bản SYT số 2643/SYT-NVY Tiếp tục tăng cường và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

V/v Tiếp tục tăng cường và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

777/QĐ-SYT, 778/QĐ-SYT, 780/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh PKĐK Hòa bình, PK Răng Nam hưng, Phòng khám Sản Phụ Khoa Bác sĩ Hiến

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ra quyết định 777/QĐ-SYT, 778/QĐ-SYT, 780/QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh.
12