Triển khai Quyết định số 5631/QĐ-BYT Vv ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện

Triển khai Quyết định số 5631/QĐ-BYT Vv ban hành tài liệu "Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện".

Triển khai, thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BYT Hướng dẫn thực hành để cấp CCHN Bác sĩ y khoa

Công văn số 78/SYT-HNYD Về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BYT Hướng dẫn thực hành để cấp Chứng chỉ hành nghề đối với Bác sĩ y khoa.

Công văn 4818/SYT-NVY Về việc triển khai Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5481/QĐ-BYT về việc tài liệu chuyên môn “ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 5481/QĐ-BYT).

Quyết định 5188/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm Sars-cov-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Văn bản SYT số 2643/SYT-NVY Tiếp tục tăng cường và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

V/v Tiếp tục tăng cường và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

777/QĐ-SYT, 778/QĐ-SYT, 780/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh PKĐK Hòa bình, PK Răng Nam hưng, Phòng khám Sản Phụ Khoa Bác sĩ Hiến

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ra quyết định 777/QĐ-SYT, 778/QĐ-SYT, 780/QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh.

Quyết định của Bộ Y tế: Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

Quyết định của Bộ Y tế: Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

Công văn 2442/SYT-QLD V/v Đình chỉ lưu hành, thu hồi và kiểm tra giám sát thuốc vi phạm chất lượng

Công văn 2442/SYT-QLD V/v Đình chỉ lưu hành, thu hồi và kiểm tra giám sát thuốc vi phạm chất lượng

Văn bản 2349/SYT-QLD Thu thập thông tin người mua thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Văn bản 2349/SYT-QLD Thu thập thông tin người mua thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Văn bản 2344/CV-BCD V/v tổ chức giám sát, cách ly người đến từ Đà Nẵng và vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19

V/v tổ chức giám sát, cách ly người đến từ Đà Nẵng và vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19