LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/01/2022 ĐẾN 17/01/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 10/01/2022 đến 17/01/2022.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 03/01/2022 ĐẾN 10/01/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 03/01/2022 đến 10/01/2022.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/12/2021 ĐẾN 03/01/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 27/12/2021 đến 03/01/2022.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/12/2021 ĐẾN 27/12/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 20/12/2021 đến 27/12/2021.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/12/2021 ĐẾN 20/12/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 13/12/2021 đến 20/12/2021.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/12/2021 ĐẾN 13/12/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 06/11/2021 đến 13/12/2021.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 29/11/2021 ĐẾN 06/12/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 29/11/2021 đến 06/12/2021.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/11/2021 ĐẾN 29/11/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 22/11/2021 đến 29/11/2021.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/11/2021 ĐẾN 22/11/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 15/11/2021 đến 22/11/2021.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/11/2021 ĐẾN 15/11/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 08/11/2021 đến 15/11/2021.