LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 29/05/2023 ĐẾN 05/06/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 29/05/2023 đến 05/06/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/05/2023 ĐẾN 29/05/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 22/05/2023 đến 29/05/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/05/2023 ĐẾN 22/05/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 15/05/2023 đến 22/05/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/05/2023 ĐẾN 15/05/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 08/05/2023 đến 15/05/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24/04/2023 ĐẾN 08/05/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 24/04/2023 đến 08/05/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/04/2023 ĐẾN 24/04/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 17/04/2023 đến 24/04/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/04/2023 ĐẾN 17/04/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 10/04/2023 đến 17/04/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 03/04/2023 ĐẾN 10/04/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 03/04/2023 đến 10/04/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/03/2023 ĐẾN 03/04/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 27/03/2023 đến 03/04/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/03/2023 ĐẾN 26/03/2023

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 20/03/2023 đến 26/03/2023. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp