LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/01/2021 ĐẾN 25/01/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn từ 18/01/2021 đến 25/01/2021

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/01/2021 ĐẾN 18/01/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần BVĐK Triệu Sơn từ 11/01/2021 đến 18/01/2021

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH TÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/01/2021 ĐẾN 11/01/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần từ 04/01/2021 đến 11/01/2021.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/09/2020 ĐẾN 21/09/2020

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần từ 14/09/2020 đến 21/09/2020

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 31/08 - 07/09/2020

Bệnh viện Triệu Sơn thông báo Lịch trực và kế hoạch công tác tuần từ 31/08 - 07/09/2020

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24/08 - 31/08/2020

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn - Lịch trực và kế hoạch công tác tuần từ 24/08 đến 31/08/2020

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/08/2020 ĐẾN 24/08/2020

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần từ 17/08/2020 đến 24/08/2020

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/08/2020 - 17/08/2020

Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn: Lịch trực và kế hoạch công tác tuần từ 10/08/2020 đến 17/08/2020.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 03/08 - 10/08/2020.

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần từ 03/08 - 10/08/2020

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/07/2020 ĐẾN 03/08/2020

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần từ 27/07/2020 đến 03/08/2020
12