LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/11/2022 ĐẾN 05/12/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 28/11/2022 đến 05/12/2022. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21/11/2022 ĐẾN 28/11/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 21/11/2022 đến 28/11/2022. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/11/2022 ĐẾN 21/11/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 14/10/2022 đến 21/11/2022. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07/11/2022 ĐẾN 14/11/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 07/11/2022 đến 14/11/2022. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 31/10/2022 ĐẾN 7/11/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 31/10/2022 đến 7/11/2022. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24/10/2022 ĐẾN 31/10/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 24/10/2022 đến 31/10/2022 Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/10/2022 ĐẾN 24/10/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 17/10/2022 đến 24/10/2022 Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/10/2022 ĐẾN 17/10/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 10/10/2022 đến 17/10/2022 Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 03/10/2022 ĐẾN 10/10/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 03/10/2022 đến 10/10/2022 Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26/9/2022 ĐẾN 03/10/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 26/09/2022 đến 03/10/2022 Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tận tâm - Chuyên nghiệp