LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 12/04/2021 ĐẾN 19/04/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 12/04/2021 đến 19/04/2021.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 05/04/2021 ĐẾN 12/04/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 05/04/2021 đến 12/04/2021

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 29/03/2021 ĐẾN 05/04/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 29/03/2021 đến 05/04/2021

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/03/2021 ĐẾN 29/03/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 22/03/2021 đến 29/03/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần từ 01/03/2021 đến 08/03/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn từ 01/03/2021 đến 08/03/2021.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỪ 01/02/2021 ĐẾN 22/02/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 01/02/2021 đến 22/02/2021.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/01/2021 ĐẾN 01/02/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 25/01/2021 đến 01/02/2021

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/01/2021 ĐẾN 25/01/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn từ 18/01/2021 đến 25/01/2021

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/01/2021 ĐẾN 18/01/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần BVĐK Triệu Sơn từ 11/01/2021 đến 18/01/2021

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH TÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/01/2021 ĐẾN 11/01/2021

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần từ 04/01/2021 đến 11/01/2021.