Hướng dẫn dùng thuốc trong cấp cứu

Hướng dẫn dùng thuốc trong cấp cứu

TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÓM KHÁNG SINH

Kháng sinh (antibiotics) là những chất kháng khuẩn (antibacterial substances) được tạo ra bởi các chủng vi sinh vật (vi khuẩn, nấm, Actinomycetes), có tác dụng ức chế sự phát triển của các vi sinh vật khác. Bs Le Hong Ha chia sẻ