Triển khai, thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BYT Hướng dẫn thực hành để cấp CCHN Bác sĩ y khoa

Đăng lúc: 10:41:52 13/01/2021 (GMT+7)

Công văn số 78/SYT-HNYD Về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BYT Hướng dẫn thực hành để cấp Chứng chỉ hành nghề đối với Bác sĩ y khoa.


Tải về Thông tư Hướng dẫn thực hành để cấp CCHN Bác sĩ y  khoa:
THONG-TU-21.2020.TT.BYT.pdf
0001(1).jpg
Tải về Thông tư Hướng dẫn thực hành để cấp CCHN Bác sĩ y  khoa:
THONG-TU-21.2020.TT.BYT.pdf