Triển khai Quyết định số 5631/QĐ-BYT Vv ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện

Đăng lúc: 10:27:09 20/01/2021 (GMT+7)

Triển khai Quyết định số 5631/QĐ-BYT Vv ban hành tài liệu "Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện".

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện:
Huong dan su dung khang sinh trong benh vien.pdf
0001.jpg
Tài liệu Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện:
Huong dan su dung khang sinh trong benh vien.pdf