Công văn 4818/SYT-NVY Về việc triển khai Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020

Đăng lúc: 09:36:14 11/01/2021 (GMT+7)

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5481/QĐ-BYT về việc tài liệu chuyên môn “ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 5481/QĐ-BYT).

Tải về QĐ 5481/QĐ-BYT và Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường Típ 2:
QĐ-5481-HD CĐ ĐIỀU TRỊ ĐTĐ TIP2.signed.pdf
0001.jpg

Tải về QĐ 5481/QĐ-BYT và Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường Típ 2:
QĐ-5481-HD CĐ ĐIỀU TRỊ ĐTĐ TIP2.signed.pdf